Telefon

905 91 798

E-post

tom@torsdagstrimmen.no

På 1970-tallet ble løping veldig populært i Norge etter at vi ble truffet av joggebølgen som kom fra USA, og populariteten fortsatte på 80-tallet. Det førte til at mange mosjonsløp i Østfold så dagens lys.

Bjørn Paulsrud som trente sammen med Ivar Andersen og Eivind Storbugt i Kalnesskogen, hadde en stund lekt med tanken om å få til noe i denne skogen. De tre var ulike personligheter med en stor felles interesse for løping, og de hadde mange samtaler om et løp i Kalnesskogen.

Bjørn skaffet kart over området og gikk opp løypene, og fikk blåløypa avmerket på kartet.

Ivar Andersen, som var en gründertype og flink til å prate, kjente personalsjefen i Tune kommune og presenterte planene først for ham da kommunen eide et større område. Han var svært imøtekommende, og kommunen hadde ingen innvendinger. Deretter ble seks grunneiere kontaktet, og Bjørn og Ivar hadde mange samtaler for å overtale dem.

Etter noen måneder hadde de fått tillatelse fra alle under forutsetning av at det ikke skulle fylles grus i løypa. Den skulle være mest mulig uberørt. De kunne deretter merke den og alt lå da til rette for et testløp i 1978 som siden ble Torsdagsløpet.

Den første løypa var 5,4 km lang og hadde start på østsiden av Gamle Kongevei der det i dag er industriområde.

106 personer deltok i det første offisielle løpet, og interessen var stor også under hele 80-tallet. Utover på 90-tallet falt interessen en del i takt med at treningssentre og terrengsykler gjorde sitt inntog.

Torsdagsløpet fikk egen hjemmeside i 2009, og fra da av har interessen vært økende hvert år. I dag er løpet igjen veldig populært, og en ny joggebølge er over oss. Vi håper dette er en bølge vi kan ri lenge på.

Etter at Torsdagsløpet var vel etablert trakk Ivar Andersen seg ut, og Kjell Karstensen kom med i arrangørgjengen. Både Bjørn Paulsrud, som regnes som initiativtakeren til Torsdagsløpet, og Eivind Storbugt deltok i løpet i mange år.

Vi retter en stor takk til Eivind Storbugt som delte historien bak Torsdagsløpet med oss.