Telefon

905 91 798

E-post

tom@torsdagstrimmen.no

Tilbakeblikkene ble publisert på vår hjemmeside over 8 uker i 2022.

Torsdagsløpet har eksistert i snart 46 år, og vi har gleden av å presentere utklipp om løpet fra Sarpsborg Arbeiderblad i perioden fra 1981 til 2002.

Den spede begynnelsen var i 1978 da Torsdagsløpet startet som et prøveløp. Etter hvert ble det et ukentlig løpsarrangement slik det også er i dag.

Alle utklipp er hentet fra Nasjonalbibliotekets avisarkiv, og vi viser de første i dag.

Artikkelen over er skrevet av Aslak Andresen og utgitt av Sarpsborg Arbeiderblad 17. juli 1981

 

Fra Sarpsborg Arbeiderblad 19. august 1981

 

Torsdagsløpets popularitet økte på 80-tallet, og værforholdene var ingen hindring for deltakelsen.

Selv tropevarmen i august 1982 da det var opp mot 35 grader stoppet ikke trimmerne.

Artikkelen er skrevet av Ingrid Aune og utgitt av Sarpsborg Arbeiderblad 6. august 1982


Det er alltid spennende før et løp hvor mange deltakere som vil stille, og slik var det også på 80-tallet.

Arrangøren håpet på mange og fikk som oftest ønsket oppfylt, for torsdagsløperne skulket aldri.

Alle artikler er utgitt av Sarpsborg Arbeiderblad.

20. mai 1981
27. mai 1981
5. mai 1982
Artikkelen er skrevet av Bernt Frode Lyngstad og utgitt 16. juli 1983

Torsdagsløpet samler i dag som tidligere deltakere i alle aldre, noe også ukens tilbakeblikk viser.

Og vi er sikre på at gleden over å delta er like stor enten man er 8 eller 80 år.

Alle artikler er utgitt av Sarpsborg Arbeiderblad.

22. mai 1985
6. juni 1986
11. juli 1986
6. august 1986

Det er Bedriftsidretten som hele tiden har stått som arrangør av Torsdagsløpet, men i tillegg kreves det noen frivillige til den praktiske gjennomføringen av hvert løp. I 1986 fikk disse fullt fortjent SA-kaka etter avsluttet sesong.

Torsdagsløpet var veldig populært midt på 80-tallet, og samlet mange deltakere.

Alle artikler er hentet fra Nasjonalbiblioteket og utgitt av Sarpsborg Arbeiderblad.

27. september 1986
21. juli 1986
14. august 1986

Denne ukens tilbakeblikk er relevant den dag i dag, og engasjerte mange for over 30 år siden.

De fleste kjenner nok til at kommunen ønsker å legge ut deler av Kalnesskogen til næring, og nylig har det igjen blitt dumpet avfall langs Gamle Kongevei. I dag er det svært lite avfall å se i selve løypenettet, men noen synes fremdeles at det er enklere og bedre å dumpe søppel langs veien enn hos Gatedalen Miljøanlegg.

Artiklene under er skrevet av Erling Bakken og utgitt av Sarpsborg Arbeiderblad.

22 . august 1987

6 . juni 1989

Den harde kjerne er viktig i ethvert løp, og Torsdagsløpet har alltid hatt med løpere som har stilt opp i tykt og tynt.

I denne ukens tilbakeblikk – som er det nest siste, presenterer vi bla. den tidligere superveteranen Magne Braseth. Han deltok i Torsdagsløpet i en årrekke, og i dag er det hans barnebarn Alexander som er i god gang med å overta den rollen i familien.

Artiklene er tidligere utgitt av Sarpsborg Arbeiderblad.

16 . mai 1995
20. juni 1998

Bjørn Paulsrud regnes som Torsdagsløpets grunnlegger sammen med Ivar Andersen og Eivind Storbugt. Han var også primus motor for SA-løpet og Gilde-løpet, og leder for Torsdagsløpet fra starten i 1978 til sin død i 2010 da Per Prøitz tok over.

Bjørn var ikke bare en løpsorganisator, men hadde også stor omsorg for løperne. Vi synes derfor det er på sin plass å avslutte de historiske tilbakeblikkene med å hedre ildsjelen Bjørn Paulsrud.

For de som ikke er kjent med det har Bjørn Paulsrud,  i tillegg til andre, fått en del av blåløypa oppkalt etter seg – Paulsrudholtet – mellom 1,7 og 1,9 km.

Artikkelen under er skrevet av Aslak Andresen og utgitt av Sarpsborg Arbeiderblad 20. oktober 2001. Løpingen var generelt nede i en bølgedal da, men har hevet seg kraftig siden det.