Løypa 200 for 200 – del 7

1200-1400 meter

Vi er nå i et åpent, men naturlig terreng. Det gjelder å være oppmerksom på røttene som man ellers lett kan snuble i, eller skli på hvis det har regnet mye. Men vi skal slett ikke gjøre røtter til et negativt ord, de hører med i et terrengløp og gjør at det blir trim både for hjerne og kropp.…

Les mer

Løypa 200 for 200 – del 6

1000-1200 meter

Vi har passert skiltet som viser 1 km, og løper fortsatt nordvestover parallelt med Gamle Kongevei som da ligger noen meter til venstre for oss. I området like etter 1 km har det tidligere samlet seg store mengder vann etter at det har regnet mye, men etter at Dag Inge Sletner høsten 2019 gjorde en formidabel innsats med å legge grus og lage grøfter ser dette problemet ut til å være løst.…

Les mer

Løypa 200 for 200 – del 5

800-1000 m

Denne delen av løypa starter med at vi krysser Gamle Kongevei, fra sørvest-siden av veien til den nordøstlige siden. Arrangøren sørger for at alle kan krysse trygt når det er løp.

Når vi har krysset veien kommer vi til en helling der vi kan teste hoppeferdighetene våre, eller strengt tatt landingsferdighetene.…

Les mer

Løypa 200 for 200 – del 4

600-800 meter

Vi er fortsatt mellom Lundestadveien og Gamle Kongevei, med skogbunn som behagelig underlag. Selv med et industriområde tett på er dette en sjarmerende og trivelig del av den blåmerkede løypa.

Vi har et gjerde på høyre side og tett skog på venstre side.…

Les mer

Løypa 200 for 200 – del 3

400-600 meter

Vi befinner oss nå på en sti mellom Lundestadveien og Gamle Kongevei. Partiet mellom 400 og 500 meter er et ganske trangt grusparti. Partiet er s-formet, men er flatt og lettløpt. Vi er nå på vei nordover.

Etter omtrent 500 meter er vi ferdig med å løpe på grus for en stund.…

Les mer

Løypa 200 for 200

0-200 m

I krysset mellom Lundestadveien og Gamle Kongevei er det opparbeidet en flott parkeringsplass for de som bruker Kalnesskogen, og her er også start- og målområdet for Torsdagsløpet. Løypa er 5 115 meter lang og er merket med blått. Tre lengre løyper (gul 7,0, grønn 8,8 og rød 10,2) starter på samme sted og i samme retning.…

Les mer