27. september 2023
Generelt

Godt nytt år

Torsdagsløpet vil takke alle deltakere, våre sponsorer og andre som har bidratt i forbindelse med løpet og løypa dette året. Vi ønsker alle et godt nytt år 2023.

Det første løpet i det kommende året er planlagt i månedsskiftet mars/april.