Løypa 200 for 200 – del 20

3800-4000 meter

Tett skog på begge sider, naturlig skogbunn og litt røtter, det er sånn vi gjerne vil ha det. Og denne delen av løypa starter sånn. Etter hvert kommer vi over i et mer myraktig område, der det naturlig samler seg mye nedbør. Deler av dette området er nå utbedret med en stein- og flislagt rand, slik at det skal være mulig å komme fram både raskt og sikkert. Av samme årsak er det lagt ut en liten «brygge» like før 4 km-merket.

Partiet er flatt, og det går greit å passere andre løpere her. Nå begynner det jo å nærme seg slutten av løpet, og det er naturlig at noen forsøker å få opp farten litt.