Retningslinjer lørdagsløpene 2020

Det er ingen påmelding til lørdagsløpene, og det vil være fellesstart med rekkeoppstilling.

Du skal registrere deg med navn og telefonnummer i startbua senest 5 minutter før start (kl. 13:55). Unngå trengsel, 1-metersregelen gjelder, og trekk unna bua når registeringen er gjort.

Rekkene bruker prinsippet med de raskeste først, og da er årsbeste utgangspunktet. Alternativt siste registrerte tid i Torsdagsløpet hvis du ikke har deltatt tidligere i år. Dersom du er helt ny løper skal du stille deg bak i feltet i ditt første løp.

Maks 7 løpere med 1 meter avstand i rekken og mellom enkeltrekkene.

2 minutter før start vil rekkeoppstillingen starte. Vi ber da først de som har årsbeste under 20 minutter om å stille seg opp. Deretter de med årsbeste under 22 minutter, under 24 minutter, under 26 minutter og så øvrige løpere. Det er viktig at alle er oppmerksomme slik at vi får rekkene raskt på plass.

Ved målgang blir tiden som vanlig ropt opp, og denne skal du oppgi i startbua.


Viktige regler å følge:

• Alle deltakere skal opptre varsomt og forplikte å overholde smittevernreglene med minimum 1 meter avstand fra ankomst til man forlater området.

• Hold minimum 1 meter avstand til andre deltakere før start, på startstreken og etter målgang.

• Hold minimum 1 meter avstand til deltakeren foran og ved siden av deg under løpet, og til andre mennesker som kan være ute i løypa.

• Skal du passere en annen deltaker så sørg for at det er god plass. 1-metersgrensen gjelder også her. Gi beskjed i god tid dersom du vil passere, og passering skal fortrinnsvis skje på venstre side av løypa. Den som blir passert bes trekke til høyre side. Unngå passeringer langs gjerdet som er det trangeste partiet i løypa.

• Hvis du er i karantene, er forkjølet, har vond hals, hoster eller har andre symptomer på luftveisinfeksjon skal du ikke møte opp.