Retningslinjer 2020

For å kunne delta i Torsdagsløpet må du melde deg på senest innen kl. 12 på løpsdagen. Dette gjøres ved å benytte påmeldingskjemaet i hovedmenyen. Her oppgir du navn, telefonnummer og den tiden du tenker å bruke i løpet. Tiden du oppgir vil være utgangspunkt for sammensetning av startgrupper.

Startintervall er ett minutt, og de antatt raskeste vil starte først. Dette gjøres for å unngå at det blir for mange passeringer og større ansamlinger av løpere underveis i løpet, og også at det samles for mange samtidig i startområdet. Vi ønsker derfor at du ankommer startområdet så nær ditt starttidspunkt som mulig, og at du forlater området så raskt som mulig etter målgang.

Når du kommer går du til startbua og registrerer deg ved å oppgi navn eller startnummer. Dette nummeret vil du finne på startlisten som blir tilgjengelig etter at påmeldingen er avsluttet torsdag formiddag.

Hver startgruppe vil bli kalt fram ett minutt før start. Det er svært viktig at du starter i den gruppen du er oppsatt i. Dette fordi det er bruttotiden som blir ropt opp ved målgang og som du skal oppgi til personen som noterer tidene. Den riktige løpstiden beregnes av oss i etterkant av løpet.


Viktige regler å følge:

• Alle deltakere skal opptre varsomt og forplikte å overholde smittevernreglene med minimum 1 meter avstand fra ankomst til man forlater området.

• Hold minimum 1 meter avstand til andre deltakere før start, på startstreken og etter målgang.

• Hold minimum 1 meter avstand til deltakeren foran og ved siden av deg under løpet, og til andre mennesker som kan være ute i løypa.

• Skal du passere en annen deltaker så sørg for at det er god plass. 1-metersgrensen gjelder også her. Gi beskjed i god tid dersom du vil passere, og passering skal fortrinnsvis skje på venstre side av løypa. Den som blir passert bes trekke til høyre side. Unngå passeringer langs gjerdet som er det trangeste partiet i løypa.

• Hvis du er i karantene, er forkjølet, har vond hals, hoster eller har andre symptomer på luftveisinfeksjon skal du ikke møte opp.