Løypa 200 for 200 – del 14

2600 meter til 2800 meter

Vi er over halvveis! I denne delen av løypa går det fortsatt slakt nedover. Vi beveger oss gradvis fra sandbunn til naturlig skogbunn, med større innslag av røtter og steiner, beriket med traktorspor på sidene. Igjen er det på sin plass å minne om at røtter er fint, men at de også er egnet til å snuble i om føttene ikke løftes høyt nok.…

Les mer

Løypa 200 for 200 – del 13

2400-2600 meter

Vi har nettopp tatt en sving til venstre, og er nå over i et parti der det går slakt nedover. Det føles godt å komme i et mer lettløpt parti etter at vi har løpt oppover en stund. Underlagt er fortsatt sand, men her er det et fastere underlag med mer innslag av naturlig skogbunn enn de foregående 200 meterne, og du kan se en rot her og der.…

Les mer

Løypa 200 for 200 – del 7

1200-1400 meter

Vi er nå i et åpent, men naturlig terreng. Det gjelder å være oppmerksom på røttene som man ellers lett kan snuble i, eller skli på hvis det har regnet mye. Men vi skal slett ikke gjøre røtter til et negativt ord, de hører med i et terrengløp og gjør at det blir trim både for hjerne og kropp.…

Les mer

Løypa 200 for 200 – del 6

1000-1200 meter

Vi har passert skiltet som viser 1 km, og løper fortsatt nordvestover parallelt med Gamle Kongevei som da ligger noen meter til venstre for oss. I området like etter 1 km har det tidligere samlet seg store mengder vann etter at det har regnet mye, men etter at Dag Inge Sletner høsten 2019 gjorde en formidabel innsats med å legge grus og lage grøfter ser dette problemet ut til å være løst.…

Les mer