Løypa 200 for 200 – del 18

3400-3600 meter

Hundebakken! Vi har nå kommet til den kanskje aller tøffeste delen av den blåmerkede løypa. Bakken starter ved 3 400 meter og er 130 meter lang, målt til der det går en annen sti til venstre. Den har fått sitt navn etter en hund, som nå formodentlig er død, som bjeffet da løperne kom opp denne bakken. Bakken er gruslagt, men har også innslag av stein og røtter, særlig mot slutten.

Etter Hundebakken flater det ut. Terrenget blir mer naturlig, og det gjelder nå å løfte slitne bein over røttene.