Løypa 200 for 200 – del 17

3200-3400 meter

Etter ha løpt nedover en stund kommer vi nå inn i en flatere del av løypa, med i hovedsak naturlig skogbunn og med relativt tett skog rundt. Det går først litt nedover, deretter er det ganske flatt.

Her er det også ganske trangt, og normalt ikke en del av løypa der man passerer andre. For de du ligger rett bak her er jo ganske jevngode med deg, og dessuten kommer det snart en motbakke som det er lurt å spare litt krefter til.

Vær oppmerksom på røttene i denne delen av løypa også. De skal normalt ikke skape problemer, men det kan være vanskelig å se dem hvis du har løpere rett foran deg.