Løypa 200 for 200 – del 16

3000-3200 meter

Nå går det nedover, men forhåpentligvis bare i den positive betydningen av ordet. Det er bratt, og vi løper på grus og stein med røtter i bunnen. Her er det på sin plass å oppfordre til å være både oppmerksom og hensynsfull. Det er bredt nok til å passere en annen løper, men unngå å sende deg selv eller en medløper i bakken.

Etter 3 130 meter kommer en venstrekurve som ikke er spesielt krapp, men som kan være litt vanskelig siden farten gjerne er stor ned bakken. Her er det også en del røtter du bør være oppmerksom på.

Etter kurven fortsetter det å gå nedover, men ikke like bratt.  Vi løper nå i sørøstlig retning.

Ved den nevnte venstrekurven kommer også rød og gul løype inn. Gul løype følger den blå løypa helt til mål herfra.