Løypa 200 for 200 – del 14

2600 meter til 2800 meter

Vi er over halvveis! I denne delen av løypa går det fortsatt slakt nedover. Vi beveger oss gradvis fra sandbunn til naturlig skogbunn, med større innslag av røtter og steiner, beriket med traktorspor på sidene. Igjen er det på sin plass å minne om at røtter er fint, men at de også er egnet til å snuble i om føttene ikke løftes høyt nok.

Vi løper fortsatt vestover, og som for de forrige 200 meterne kan man kjenne vinden godt her.