Løypa 200 for 200 – del 13

2400-2600 meter

Vi har nettopp tatt en sving til venstre, og er nå over i et parti der det går slakt nedover. Det føles godt å komme i et mer lettløpt parti etter at vi har løpt oppover en stund. Underlagt er fortsatt sand, men her er det et fastere underlag med mer innslag av naturlig skogbunn enn de foregående 200 meterne, og du kan se en rot her og der. Det er også bredt her, med gode muligheter for å passere både andre løpere, turgåere og i ytterste fall også elgen som av og til hygger seg i dette området.

Disse 200 meterne er i ganske åpent lende, og dersom det blåser kan man merke det godt. Vi løper vestover, og beveger oss nå bort fra Gamle Kongevei.