Løypa 200 for 200 – del 11

2000-2200 meter

Fra merket som viser at vi har passert 2 km og de påfølgende 165 meterne løper vi i et bredt grusparti, noe som skyldes skogsarbeid og ikke hensynet til turgåere og løpere. Du kjenner at det går oppover, og det kan være mange sekunder både å tape og å vinne i dette partiet.

Vi løper vestover mot gamle Kongevei, og etter 2 165 meter er vi klare for å krysse denne veien. Det er heldigvis lite trafikk her, men om du ikke har tid til å se deg for, bør du i det minste høre etter om det kan være et kjøretøy på vei inn i løpebanen din.

Like før den blå løypa krysser Gamle Kongevei er vi for øvrig inne i et parti der både den gule, den grønne og den røde løypa også går. Men det er bare den blå løypa som krysser veien her. De øvrige løypene tar til høyre like før og krysser veien lengre oppe.

På den andre siden av Gamle Kongevei blir løpsretningen for blåløypa igjen mer nordvestlig, og vi kommer inn i et sandparti.