Løypa 200 for 200 – del 6

1000-1200 meter

Vi har passert skiltet som viser 1 km, og løper fortsatt nordvestover parallelt med Gamle Kongevei som da ligger noen meter til venstre for oss. I området like etter 1 km har det tidligere samlet seg store mengder vann etter at det har regnet mye, men etter at Dag Inge Sletner høsten 2019 gjorde en formidabel innsats med å legge grus og lage grøfter ser dette problemet ut til å være løst.

Etter hvert kommer vi inn i et mer åpent parti. Det er også en del røtter i dette partiet, så løft beina ordentlig og se hvor det er lurt å sette dem. For øvrig er det et flatt og lettløpt parti, som også er vanlig å bruke til intervalltrening.

Like etter 1 km-merket går den røde løypa til høyre, mens blåløypa går til venstre. Herfra er det bare den gule løypa som går sammen med den blå.