Løypa 200 for 200 – del 2

200-400 m

Når vi er mellom 200 og 360 meter løper vi fortsatt i grusveien Lundestadveien, og da nedover. Her er det gode muligheter for å sette opp farten. Det er også nok av plass for løpere til å passere hverandre i den fem meter brede veien. Det er lurt å finne en fornuftig plass i feltet her før vi kommer inn i trangere partier.

Siden vi løper vestover går starten enda litt lettere når vi har vind fra øst, mens det butter mer imot med vind fra vest. Likevel er litt vind fra vest å foretrekke siden vi vet at vi skal løpe motsatt vei mot mål, med slitne ben og med mindre vindbeskyttelse fra løpere foran oss.

Etter 360 meter kommer løypas første utfordring for de med stor fart; en krapp høyresving som har fått navnet Raymondsvingen. Den tar oss ut av Lundestadveien. Vi løper fortsatt på grus, og det går litt oppover. Partiet er smalere, men det går fortsatt greit å passere hverandre.