Torsdagsløpet avlyser alle løp inntil videre

Som følge av den alvorlige situasjonen som har oppstått pga. korona-viruset blir alle torsdagsløp avlyst inntil videre.