Bilder løp 24-2019

Vi retter en stor takk til Truls André Reitan-Gjersøe, Trond Bjerk, Roger Nilsen, Eirik Minge, Jenny Nesje, Rune Nilsen, Pål G. Nilsen, Magne Svandal, Alexander Baustad og Svein Bergerud for deres bidrag til bildekommentarer. Det er ennå ikke for sent dersom andre også ønsker å sende oss noen ord om løpet.