Resultater løp nr. 2-2019

Resultater fra dagens løp der 92 løpere gjennomførte. To måtte dessverre bryte.
Referat fra løpet publiseres i morgen tidlig.